bullets

9 Comments

  1. @raducu: l-am vazut acum 2 sapt pe StupidVideos, si ? Fiecare cum apuca.
    @ionutu: chiar ca spam

  2. @relu..eu stiu ca anafabet inseamna persoana care nu stiu scrie…..da NU-I stres…si in graba in care am scris comentariul MI-A scapt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *