bullets

7 Comments

  1. @ S-ar putea sa o cunoasteti pe “tipa” asta…

    Adică are miliarde si ea tot cerşeşte :O !?

  2. ooo daa!! ala la 16 ani poa’ sa-si asume rolu’ de tata mai responsabil decat al’lantu’ =))

Comenteaza: